Misija

SIA ,,IMRE’’ pamatprincipi ir ne tikai sniegt augsti kvalitatīvus pakalpojumus, bet arī radīt vidi, kas veicina pozitīvu ietekmi uz sabiedrības un biznesa vides izaugsmi un attīstību.

 Kvalitatīvu, valsts un starptautiskiem standartiem atbilstošu tehnoloģiju un aprīkojuma izmantošana darba procesā ir viena no būtiskākajām pamatnostādnēm apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai un saglabāšanai.

Uzņēmums labprāt sadarbojas ar jaunajiem nozares profesionāļiem, motivējot tos nostiprināt un realizēt savas zināšanas un prasmes, tādējādi radot jaunas darba vietas.

Vīzija

Veikto darbu kvalitāte, darbinieku pieredze un profesionalitāte un klientu pozitīvās atsauksmes ļautu ierindoties starp atpazīstamākajiem uzņēmumiem Latvijas būvniecības nozarē.